พื้นฐานของความรอด

ถ้าหากนักศึกษาคนใดๆอยากได้รับใบประกาศเณียบัตรจากสหรัฐฯ เขาต้องส่งคำตอบมาถึงเราและถ้าผ่านเราก็จะส่งใบประกาศเณียบัตรไปให้เขา ขอส่งคำตอบมายังที่: biblestudythailand@gmail.com หรือ Facebook: www.facebook.com/ThaiBibleStudy หรือ Line ID: 0871937157

Note: If you would like the English version, please message us at either biblestudythailand@gmail.com or Facebook: www.facebook.com/ThaiBibleStudy or Line ID: 0871937157

พื้นฐานของความรอด 1

ดาวน์โหลด PDF

พื้นฐานของความรอด 2

ดาวน์โหลด PDF

พื้นฐานของความรอด 3

ดาวน์โหลด PDF

พื้นฐานของความรอด 4

ดาวน์โหลด PDF