Videos

พื้นฐานของความรอด

การเติบโตฝ่ายวิญญาณได้อย่างไร – 1 เปโตร 2:2

มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าหรือเปล่า

ทำไมพระเจ้ายอมให้คริสเตียนเผชิญกับความทุกข์